Norsk side English site

Animasjon

Opplysninger
Fra Mandag til Fredag er jeg stort sett online mellom 16:00 og 21:00. I helgene er det mer sporadisk. Er det noe du lurer på er det bare å legge inn en melding i utropsboksen eller maile meg på kontakt.
Velkommen til en oppbyggelig dialog.

Aktivitet
Det er for øyeblikket 3 andre personer på websiden.
Fre. 12/08-22 Kl. 08:09
   Hovedsiden   Litteratur   Animasjon   Utrop   Kontakt   

Søk i Utropsboksen
        
  

Eldre Utrop
Camilla: Hei Robert =) Vil takke for et hyggelig møte på Torsdag. Også lurer jeg på når du evt har muligheten til at vi treffes igjen? Jeg har snakket med Vero og hun vil veldig gjerne være med hvis det er i orden for deg?
30-04-11 21:01
Robert: Hei igjen MEG. Så trivelig å lese at du tror det er mulig å gjøre det som rettferdig og godt er. At du ved selvfornektelse søker Gud og hans rettferdighet! 1.Joh.3:6-10. Et slikt hjerte og sinnelag treffer man ikke ofte i disse dager. Gud kraftig velsigne deg både med Ånd og ild i din ærlige søken! "Den visdom som er ovenfra er først og fremst ren, - (fra all visdom nedenfra) - sier Jakob, dernest fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt." Jak.3:17. Kristus er Guds visdom, og han sa til alle: "Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det." Luk.9:23-24. Vi ser her at alle gis klar beskjed om at det mennesket vi er av naturen ikke på noen måte har en fremtid sammen med Sønnen. Tar vi det livet i forsvar for å berge det vil vi miste vårt liv. Det tilhører nemlig døden. Men dersom vi fornekter oss selv - (avlegger den person vi var før omvendelsen - altså vårt gamle menneske med dets gjerninger) - og deretter tar opp det daglige kors - (mot alle slags fristelser) - da skal vi berge vårt liv - sjel - fra døden. Slik blir vi troende som er født på ny et lem på Kristi legeme og Kristus blir hode og Herre i vårt liv, idet kjødets herredømme settes ut av spill. Da vil selvsakt Guds visdom og gode frukter også komme frem ved oss etter hvert, og et slik liv - Sønnens liv i oss - kan døden ikke ta. Desverre mener de aller fleste som kaller seg kristne at dette har Guds Sønn gjort for oss så det slipper vi, og at han først og fremst er kjærlighet og tilgivelse og frihet - ikke lov, ikke krav, og ikke strev. Derfor søker de aller fleste i sin dårskap etter den tilgivende kjærligheten, og da helst den type kjærlighet som elsker dem etter kjødet. Slike kommer aldri frem til noe, og får heller aldri noe. I alle fall ikke noe ovenfra, fra lysenes Fader. Dette fordi de raskt ender opp som ordets hørere og ikke dets gjørere og dårer seg selv! Jak.1:12-27. Derfor vil all den uhygge som kommer nedenfra, den jordiske, sanselige og djevelske visdom fra det fornuftige liv de berget og ikke ville fornekte, fortsette som før. Den settes ikke ved troskap mot korset ut av spill. Nei tvert imot! Den blomster videre, bare i en ny religiøs drakt. Jak.3:14-16. Slike tar alltid anstøt, og blir alltid motstandere av de sjeler som ved selvfornektelse og tro søker det som er der oppe hvor Kristus sitter - da de ikke ønsker å gi sitt liv for å følge Kristus på den smale vei som fører til livet, men kun nyte løfter og jordiske velsignelser. Kol.3:1-11. Når det var mange, ja flest slike på Paulus sin tid, hvordan tror du det er i dag? Fil.3:7-21. Det liv i godhet og renhet som oppnåes på korset for Guds åsyn ved lydighet mot Kristi evangelium har de største og herligste løfter. Alt vil vi arve sammen med Kristus dersom vi lyder ham. Heb.5:9. Jeg tok en sjanse på at du var en ung gutt/mann, men så er du altså en kvinne nær 30 år. Jeg hadde nok skrevet noe annerledes om jeg hadde vært klar over det. Men det var som sakt for lite info. Derfor ble svaret som det ble. Du får ta det opp i beste mening. Finner du noe av interesse her inne da? Håper å høre mer fra deg.
14-04-11 19:29
MEG=): Jeg vil ikke fortelle så mye om meg selv. Jeg er en dame som snart er i 30 årene. Jeg er frelst. Jeg har ikke kjæreste. Jeg ser selvsagt ikke porno, for det vet jeg er synd, så det holder jeg meg langt unna. Jeg holder de ti bud og lovene så godt jeg kan. Jeg tror Onani er synd, fordi det kan lett vekkes urenhet når man gjør det. Jeg vil kun gjøre det rette og søke Gud og hans rettferdighet.
13-04-11 20:04
Robert: Hei MEG! Det er ikke så helt enkelt å vite hva en skal svare på et slikt spørsmål. Dette fordi jeg ikke får noe inntrykk av hvorfor du spørr, da du ikke forteller noe om deg selv. Hva din alder er, din sivilstand, om du har vokst opp i en kristen familie eller tilhører en kristen forsamling, hvordan din oppvekst har vært, om du er ikke-troende osv. Men det er et aktuellt spørsmål så mitt svar blir derfor som følger. Vi nordmenn er av hedensk ætt og vi lever idag i endens tid, som mer enn noen gang også er uvitenhetens og lovløshetens tid. De ikke-troende som nå vokser opp blir derfor fort et offer for endetidens store avgudsdyrkelser og moralske forfall. Samtidig er tiden også slik at de fleste som kaller seg kristne er hyklere og splittet opp i rivaliserende partier hvor de lever i uvennskap, selvbedrag, verdslighet, diverse synder og falsk frihet. De tror de nærmest kan si og gjøre hva som helst og samtidig være frelst bare de påkaller Jesu navn og Jesu blod. På grunn av slike kan ikke verden tro. Joh.17:20-21. Dette vil igjen si at de aller fleste norske ungdommer nå vokser opp i vantro og i et stort åndelig mørke uten Guds bud og veiledende sannheter for liv og helse. Norge har imidlertid ikke alltid vært slik som det er idag. Bare for noen få tiår tilbake var det utenkelig å bruke slike banne-ord som nå er helt vanlig, og man ble kastet i fengsel for butikktyveri. I dag kalles det ikke tyveri engang, men nasking, og man får kansje en liten bot? Vår samvittighet blir fra tidlig barndom av dannet ut fra hva mor og far og besteforeldre og tanter og onkler lærer oss om rett og galt. Videre dannes vår samvittighet ut fra hva de forskjellige ugudelige styresmakter mener er godt og ondt. De bestemmer for eksempel hvordan seksualopplysningen på skolen skal være. Ut over dette påvirkes vi av hva som serveres gjennom reklame, musikk, film, trender i tiden og det sosiale nettverk vi omgås. Slik dannes samvittigheten hos de aller fleste i dag, og mange vokser opp uten et eneste Guds ord. I Bibelen står det at "...uten lov er synden død." Rom.7:8. Og et annet sted står det "...hvor det ingen lov er der er det heller ingen overtredelser." Rom.4:15. Dette betyr at selv om synder og overtredelser av Guds lover og bud er tilstede i livet, så reagerer vår samvittighet ikke på det fordi vi ikke kjenner loven. Derfor tror jeg det er mulig å spørre som du nå gjør i all uvitenhet og følelsesløshet. I alle fall om du i dag er litt ung av år og har vokst opp i en verdslig ikke-troende familie. En ting er heldigvis fremdeles stort sett tilstede. Onani er noe de aller fleste ennå gjemmer seg bort for å gjøre. De fleste blues og kjenner at det ikke sorterer under "... det som er elskelig, det som tales vel om, dyd og alt det som priselig er." Fil.4:8. Så pass føler vel du også, siden du spørr om det er synd. Dersom vi mennesker hadde blitt lykkelige av å tilfredsstille alle slags lyster og begjærligheter, så ville verden vært full av lykkelige mennesker. Tror ikke du også det? Men er verden full av lykkelige mennesker? Nei, verden er ikke full av lykkelige mennesker, snarere tvert imot. Det jeg har lagt merke til er at de mennesker som mener at seksuell nytelse og tilfredsstillelse utenfor ekteskapet løfter og beriker livet, også lett gripes av andre krefter, slikt som missnøye og klage over egen skjebne, enda de gjør som de selv vil. Videre utvikling blir oftest helge-fyll og et utsvevende seksualliv. Det ene drar nemlig det annet med seg. Slike blir, når de har levd ut hva de ønsker i noen år, de mest ulykkelige, rastløse, nervøse og fordervede mennesker av oss alle. For selv om man ikke vet at synd er synd så uteblir ikke høsten av det man sår her i livet. Begynn bare å se litt ekstra godt etter og du skal se at mange 30, 40, og 50 åringer; de ser rett og slett noe utlevde ut, litt deprimerte, medtatte, slitne, urene og lurvette. Det liv vi lever legger seg nemlig på utsiden av oss. Det preger vår skikkelse og vårt vesen, og jo mer et menneske lever etter kjødelige lyster og begjæringer, jo mer preges han eller hun. Ser ikke du også det? At det rene, gode, uskyldige, tekkelige og vakre som er over alle mennesker fra begynnelsen av, at det hos mange blir borte etter hvert som årene går? I 3.Mos.15:16 står det slik: "Når det går sæd fra en mann, - (uforskyldt, f.eks. om natten) - da skal han bade hele sitt legeme i vann og være uren til om aftenen." Når det uforskyldte gjør uren en hel dag i Guds øyne, hvordan tror du da det du spørr om er i hans øyne som ikke engang himlene er rene for? Job.15:15. Det er en link øverst til høyre som heter kontakt. Dersom du søker Guds frelse og hans sannheter og føler at du ikke fikk godt nok svar kan du skrive mail til meg der. Du bør da begynne med å fortelle mer om deg selv. Jeg tror også at dersom du leser litt her og der av hva som er å finne her inne på Hvetekornet.no så vil ytterligere svar gi seg selv utover det jeg nå har valgt å svare deg. Lykke til.
07-04-11 23:23
MEG=): Er onani Synd?????
07-04-11 20:42
Robert: Hei Britt. Hjertelig velkommen skal du være! Det er alltid trivelig med nye besøkende. Så til det du spørr om. Å "gå etter kjød i uren lyst" handler om kjønnslig umoralsk og gudsfientlig vandel. Dersom vi ser på det som er nevnt før i 2. Peters brev og 2. kapittel, så ser vi at Peter nevner falske profeter, falske lærere, vrange lærdommer, skamløshet, oppdiktede ord som flettes inn i forkynnelsen, havesyke og utnyttelse av de troende. Altså handler dette kapittel om utuktige mennesker som arbeider med evangeliet. Derfor nevner han vannflommen - (den ble jo utløst p.g.a. hor) - så nevner han Sodoma og Gomorra. Der var det sikkert også mye hor, men det som det florerte mest av i disse byer var homofili. Rom.1:24-32. Sodoma og Gomorra ble fortært med ild fra himmelen og disse ugudeliges undergang er for evig satt som en advarsel for all fremtid. Altså også for vår tid. Like sikkert som at Gud ikke sparte engler da de syndet - og like sikkert som at det kom en vannflom - og like sikkert som at det kom ild fra himmelen - og like sikkert som at Gud fridde Lot ut før ilden kom; like sikkert er det at vi kan utfries og seire over disse lyster, sier Peter. Men tar man det som kristen ikke dødsens alvorlig fra starten av, så man i sannhet avlegger det gamle levnet og strider mot disse ting, så bindes man fast til disse lysters trelldom igjen - som en varetekt og straff - til dommens dag. Derfor lyder den apostoliske formaning slik til alle nyomvendte som er blitt renset og oppreist med Kristus: "Så død da deres jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse; for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn..." Kol.3:1-11. Paulus bruker her fire forskjellige ord for kjønnslig aktivitet utenfor ekteskapet, så det overhodet ikke skal være noen tvil om hva det er han mener. Sannheten er jo at de fleste av oss som omvender oss fra synd og verdslighet og som blir født på ny ved troen på Jesus Kristus, vi får en veldig høst og kamp mot horånden og utuktsånder i starten av vårt kristenliv. Dette kommer selvfølgelig av at vi har levd i urenhet, utukt og hor - og av den grunn må høste der hvor vi har sådd. Som i alle forgangne tider - og som i apostlenes dager - så også nå i vår tid, for kjødets lyster og ugudelighet og hedenskap har til alle tider vært det samme. I disse ting må vi ha ekstra med frykt over oss og ta det radikalt om vi i sannhet skal komme løs og bli som barn igjen. Judas brev nevner også disse ting. Juda bruker ordet "fremmed kjød" i v:7. Ordet "fremmed" på gresk er "heteras" som betyr "sin nestes". Altså går disse usedelige falske arbeidere etter sin nestes kjød. Sine troende venner og bekjentes kjød - kropp - i uren lyst. At det kalles uren lyst er fordi urene ånder står bak slikt begjær. Er man oppservang kan man se at slike menneskers øyne er fulle av hortanker og at de har en utuktig væremåte og talemåte. 2.Pet.2:14+18-22. Matt.5:28. Vatikanet i Roma er et godt eksempel på dette, og statskirken med lesbiske og homofile prester. Likeså enhver prest eller predikant, pastor, sjelesørger, ungdomsarbeider osv, som blir tatt i utukt eller hor. Slike ugudelige våghalser kan man jo snart månedlig lese om i avisene. Når det raskt ble mange slike på apostlenes tid, hvordan tror du da det er idag? Desverre eier de fleste troende ikke åndelig sans til å kunne skille noe som helst. Svært mange omvendte omgås idag slike mennesker uten å kunne merke det minste urent i ånden. Du kan jo klikke på litteratur-knappen her på siden Britt, og lese stykket "Hva utløste vannflommen i Noahs dager". Du finner det stykket i boken "Lysglimt fra Bøkenes Bok" - eller du kan se på noe annet du måtte finne interessant å lese. I Boken "Hvetekornet" skal det også finnes mang en "godbit" for en "fattig og hungrende sjel" skulle jeg tro. I alle fall har det vært slik for meg. Ta deg god tid og les når du har fred og ro i hjerte og sinn. Da vil Ånden nå ditt indre øre og tolke og undervise. Håper å høre mer fra deg.
05-04-11 13:58
Britt: Det er første gangen jeg er her inne - men veldig glad for at jeg "fant" denne siden idag. Jeg leser i Ap. Peters annet brev idag, kap 2. Jeg googlet det med å "gå etter kjød i uren lyst" og da kom jeg til din side Men jeg fant ikke svaret her akkurat - hva menes med dette tror du?
05-04-11 10:55
Robert: Hei igjen I Love Jesus. Angående bønn så forandrer den seg med tiden når man kommer inn i den gode utvikling som er i Kristus. Jeg for min del ba om alt mulig på alle tenkelige steder i starten. Altså ikke bare på soverommet og i sofaen, men også i bilen, på gata, på kafè, i skogen osv. Jeg ba om mat, klær, bibel, penger, bensin, vaskepulver, traktater, helbredelse, under og mirakler m.m. Jeg ba altså med forstanden. Det vil si at jeg visste konkret hva jeg ba om. Angående det åndelige så ba jeg i Jesu navn om at satan måtte bindes så han ikke kunne skade og ødelegge for oss. Videre at Gud måtte frelse diverse mennesker og velsigne dem. Jeg ba også om at Gud måtte gjøre sitt ord levende for mitt hjerte når jeg leste i Bibelen. Og når Gud gjorde ordet levende for mitt hjerte - gav meg av sitt levende vann - da ba jeg til Gud i min ånd med tunger og lovsang. Da vet man ikke akkurat hva alt man sier betyr. Det er et gjenkjærlighetens språk. Og så takket jeg mye for gjenfødelsens under, at Gud virkelig hadde utvalgt meg og løst meg ut av verden og dens løp, og om at jeg måtte bli bevart gjennom endetiden - og etter hvert ba jeg også om at Gud måtte lede meg til sant troende mennesker - slike som er disipler. Mer enn alt, langt ut over hva jeg ba om og forsto, har jeg fått. Ef.3:20-21. Gud har ikke skuffet meg, for jeg lot min gamle "vannkrukke" stå igjen i den by jeg traff Jesus og bestemte meg for å følge ham. Vi kan altså be med vår forstand, og vi kan be med vår ånd. 1.Kor.14:14-17. Mine to første år som kristen kan du lese om dersom du klikker på bildet av meg. Om du går inn på linken litteratur og klikker på boken "Lysglimt fra Bøkenes Bok", så finner du et stykke som heter "Hemmeligheter om bønn". Kansje det kan gi noe mer lys om hva Bibelen sier om bønn. Alt det den Hellige Ånd virker i våre liv føder bønn i vårt hjerte og sinn. Dersom vår forståelse og vårt liv utvikles i Kristus til ikke bare å leve i Ånden men og å vandre i Ånden så vi ikke fullbyrder kjødets begjæringer, vil vi komme inn i mer og mer hjertebønn - inntil vi alltid er i bønn. Åndens frukt; kjærlighet, glede, fred osv - er bønn. Da utvikles et indre lønnkammer i vårt hjerte med en lukket dør mot synden og verden for Guds åsyn. Dette lønnkammer har vi alltid med oss og ordet "Bed uavlatelig" oppfylles mer og mer i oss. Det er et opphøyet og herlig liv. På denne vei kommer man mer og mer i nød for noe eller noen, mer og mer i kamp mot noe eller noen, inntil man alltid er avholdende, alltid formanende, alltid trøstende, alltid fredsommelig, alltid takknemlig, alltid prøvende, alltid elskende og glad osv. Da oppfylles også ordet "Vær alltid glade" mer og mer på den mest fullkomne måte. 1.Tess.5:11-24. Bønn i Ånd og sannhet er den nye skapningens åndedrett, og et stort stort land å innta. Gud velsigne deg, kjære søster, til å få oppleve det samme. Du hilses med Joh.4:7-42.
26-03-11 00:07
I Love Jesus: Når det gjelder bønn. En skal lukke sin dør og be. Hva står det i Bibelen om bønn ? Jeg bruker å lukke øynene og bruke hjertet og tankene når jeg ber og så vet jeg at Jesus og Gud hører tankene mine og det jeg har på hjertet...det er jo sånn... det står i Bibelen.. man skal gå i et rom med lukket dør og be i det skjulte står det i Bibelen, men det går vel ann å sitte i sofaen og be i rolige omstendigheter eller ?
25-03-11 22:06
I Love Jesus: Jeg er snart 29 år, og jeg er kvinne og ikke mann hvis du lurer på det. Greit å vite hvem man snakker med. Jeg takker for svar og gode råd. Gud velsigne deg.
25-03-11 22:03
4  5  6  7  8  9  10  11  12

Forrige      Side 8 / 25      Neste
Shout Box ©

Utropsboksen
 
 
Copyright © 2012
Alt av innhold på denne nettsiden er beskyttet av åndsverkloven og loven om opphavsrett.
All kopiering, helt eller delvis, uten å oppgi opphavsmann eller nettadresse som kilde er ulovlig.

Administrasjon