Norsk side English site

Animasjon

Opplysninger
Fra Mandag til Fredag er jeg stort sett online mellom 16:00 og 21:00. I helgene er det mer sporadisk. Er det noe du lurer på er det bare å legge inn en melding i utropsboksen eller maile meg på kontakt.
Velkommen til en oppbyggelig dialog.

Aktivitet
Det er for øyeblikket 3 andre personer på websiden.
Man. 22/04-24 Kl. 11:47
   Hovedsiden   Litteratur   Animasjon   Utrop   Kontakt   

Søk i Utropsboksen
        
  

Eldre Utrop
Gjermund: Nei nei Robert! Jeg er ikke Mister Undrende. Det er en annen.
12-07-11 00:22
Robert: Hei Gjermund og Guds fred til deg også. Så det er du som er Mister undrende? Ja, natur-vitenskapens folk påstår mange ting som de stadig forandrer på eller tar tilbake, og enkelte ting er bombe-sikkert feil av det de har latt bli stående også. Som f. eks. "Big Bang"-teorien. At tid, rom og masse ble til samtidig. På det punkt lærer jo Guds ord ganske så annerledes. (1.Mos.1:1-2 + 6-8 + 14-18) Se også 2.Pet.3:5 og Heb.11:3. Derfor kan ikke stjerne-kikkerne med alt sitt hodebry annet enn å plages i sine grublerier. De er jo ute av kurs allerede fra begynnelsen av. Men det er ikke når Kent Hovind peker på slike feil, enten det er der ute eller her nede, at han blir en dust. Nei, langt derifra! Det er snarere at han ikke gjør annet enn å vitse, opphøye seg selv og gjøre narr av tidligere kolegaer, slenge ut løsrevne påstander i Guds ord, og å være langt mer interessert i å få det religiøse publikum til å le, enn å komme med Guds åpenbaringer i skapelsesberetningen til lærdom, overbevisning, rettledning og trøst. Han holder rett og slett et show. Slikt minner mer om apestreker og showbiz enn sunn åndelig undervisning. Sannhetens Ånd er ikke til stede i slikt. Ikke styrker det troen heller. Og betaling skal han vel også ha for tullet? Du vet selv han pokker hårdnakket på at verden ble til på seks dager og ikke en time mer, og at jorden pr. idag kun er 6000 år gammel! I en moderne verden med enorm mengde kunnskap og innsikt i nær sakt alle timelige ting, er det et faktum, i alle fall etter min erfaring, at det er ingen som holder troen på Guds ord mer nede hos menneskene enn nettopp slike predikanter som Kent Hovind som sammen med masse annet vrøvl sier at Gud påstår han har skapt verden på ei uke. Man fremstår nemlig med den slags oppførsel og med slike påstander som en komplett idiot, hvilket man også er, dersom man ikke forstår dette bedre, og man senker Guds ord ned til det samme nivå i menneskenes øyne. Nemlig ned til idioti! Verdens mennesker vet jo at det fyren sier er tull! Og dersom det er Gud som påstår det, hvilket han ikke gjør, så er Guds ord bare noe tull det også. Slik er jo menneskenes konklusjon nødt til å bli. Den slags oppførsel og frukt av forkynnelse får du ikke meg til å tale vel om Gjermund. Heller tvert imot. At sann vitenskap skulle motbevise Bibelens budskap vet jeg ikke hvor du har fra? Jeg oppfatter ikke vitenskap som en motsetning til Guds ord, snarere tvert imot. All sann og ærlig vitenskap bekrefter og beviser Guds ords eneveldige troverdighet. For en ekte vitenskaplig sannhet matcher alltid med Guds ord, selv om den proklameres av en ugudelig i uvitenhetens og vantroens ånd. Dersom det ikke var slik kunne ikke Guds ord være sant. Men som tidligere sagt; Barne-tro tåler ikke å prøves. Dersom man etter 20 - 30 år som kristen fortsatt forestiller seg Gud som en magiker hva skapelse angår, forstår jeg godt at troen settes på prøve ved natur-vitenskaplige funn og fakta. Det må nødvendigvis bli slik når man lar seg flaske-opp av omreisende predikanter som nærmest, uten unntak, fullstendig mangler åndelig innsikt i Skriftens utallige hemmeligheter. Slike predikanter som fremstiller Skaperen som en tryllekunstner som drar fugler, løver og elefanter opp av hatten! Videre idiotisk undervisning blir da at Gud former en kropp av søle, blåser på den, og vips ... Se! Der har vi det første mennesket, Adam!!! Det er neimen ikke noe rart at utviklingslæren, som en "mot-sannhet" mot den allmene kristenhet og predikantenes tolkninger, har festet så kolossalt godt grep hos de vantro her i landet og ellers i verden. Slik tullete og hodeløs undervisning avslører ikke annet enn barnslige fantasier til skam for en selv, når man reiser rundt som en lærer i Kristus og attpå til er en godt voksen kar. Det er jo meningen at vi skal vokse i kunnskap og forståelse. Guds ord er spekket med skjulte hemmeligheter. Disse hemmeligheter åpenbares kun for dem som i enfoldighet tar opp sitt kors og fornedrer seg selv og lyder Ham, og som renser seg selv likesom Han er ren. Hos slike blir den HELE skrift "innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning." 2.Tim.3:16-17. Slike mennesker er av en helt annen ånd og kaliber enn de omreisende predikanter som sirkulerer mellom forskjellige religiøse forsamlinger! Det er i alle fall min mening Gjermund. Det er noe helt helt annet. Som hvit i forhold til svart! Et godt eksempel på at skriften er full av skjulte hemmeligheter er f.eks. stykket "Hva utløste vannflommen i Noahs dager". Det er ingen dype åndelige saker der, men stykket er allikevel et godt eksempel i så måte. Det er å finne i boken "Lysglimt fra Bøkenes Bok". Jeg skriver ikke dette for å gi meg selv skussmål, for kun den Gud gir skussmål holder prøve. Man kan godt ha all kunnskap og kjenne alle hemmeligheter og allikevel være intet! 1.Kor.13:2. For i Kristus Jesus gjelder bare en ny skapning, tro virksom ved kjærlighet. Gal.5:6+6:15. Vi gjenfødes jo ikke til å holde på med teorier om alt mulig rart eller tolkning av åndelige læresetninger, men til Jesu Kristi liv og tro. Jeg regner nå dette emnet oss imellom for ferdig debattert. Jeg har jo tidligere også skrevet utfyllende til deg på Facebook ang. denne spesielle predikant og hans Hokkus Pokkus-lære hva skapelse og annet angår. Du hilses med Jer.33:3.
11-07-11 01:33
Gjermund: Guds fred kjære bror Robert! Er enig i din utleggelse av vårt forhold til det å dømme. Men synes det likevel er litt drastisk å kalle noen for **** bare fordi de tror jorden er mye yngre enn det Darwinistene hevder. Selv om jeg også er enig i at jorden kan være eldgammel ut fra det vi leser i Guds ord. Så er det en kjensgjerning at vitenskapens mange hovmodige dateringer kun er sirkelbevis og løse teorier. Når dette bli fremsatt med stolt selvsikkerhet som ett våpen mot Guds-troen er det fint at folk som Hovind avslører dette. At jeg personelig tror Jorden KAN være eldgammel siden begynnelsen var jorden øde og tom beviser ikke at Hovind er en idot. For jeg har heller ingen garanti eller faktaopplysning som tilsier at jorden ble skapt for over 6000 år siden, men kun indisier.
10-07-11 14:39
Robert: Hei Undrende! Ja, det står en god del om både å dømme og om å ikke dømme i Bibelen. For det første skal vi ikke dømme dem som er utenfor for de skal Gud dømme. De utenfor skal heller ikke i sannhet kunne finne noe å dømme oss for, for vi skal jo leve et skjult liv adskilt fra verdens ånd og løp. Men vi har lov til å åpenbare Guds godhet ved å gjøre godt og ved å forkynne evangeliet. Så når vi dømmer om rett og galt, ondt og godt, rent og urent, vanhellig og hellig i vårt eget liv, altså for å holde oss selv rene og tekkelige for Gud, eller for å hjelpe andre, så skal slikt kun skje innenfor. D.v.s. iblandt de troende mennesker vi omgås og som bekjenner seg til å være vår bror eller søster. Heb.12:22-29. Alle i Jesu kristi broderskap som ønsker å utdannes for himlenes rike må ta til seg Ordets og Åndens dommer og rense seg i lydighet mot sannheten. 1.Pet.4:17-18. Og skal vi, ut fra Paulus og de andre apostlene sine formaninger, holde oss rene fra falske profeter og lærere, eller folk som påstår de er Guds barn men som samtidig lever i havesyke, baksnakking, løgn, drikking eller utuktig vandel osv, så må vi ut fra åndelig sans kunne bedømme slike så vi kan holde oss selv hellige og rene. Dette er også helt nødvendig om vi skal kunne komme andre til hjelp. 1.Kor.5:9-13. "... i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv ..." 2.Tim.2:19-21. De troendes forsamling er jo ikke en vanlig kameratklubb. Men man må være forsiktig. Det er lett å ta feil. Er man nyfrelst og kjødelig, eller til tross for flere år som kristen ikke har kommet til vekst i Kristus, har man kun sin fornuft og sine sanser; syn, hørsel, samvittighet, følelser osv. Slike har lett for å ta anstøt av ett eller annet og har bare ett vitne når de dømmer; enten Mose-loven eller kansje bare seg selv. Dette kalles å dømme etter kjødet, og slik dom har svært lett for å bli lovisk og feil, ja, som oftest er den feil, selv om man er flere som synes det samme. Slik er det særlig når det gjelder åndelige forhold. Joh.7:24 + 8:15-16. Matt.7:1. Men hva åpenbare synder og lovbrudd angår så skal enhver sak ved to eller tre gudfryktige vitner allikevel stå fast. Matt.18:15-18. I den nye pakt er det slik i vår personlige vandring at dersom en bror eller søsters liv og vandel strider mot Ordet og Åndens vitnesbyrd, ja, så har vi allerede to vitner utenom oss selv og en nokså fast og sikker dom - selv om vi er alene. Dette gjelder selvfølgelig kun om en selv har en ren samvittighet for Gud og vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, til personlig seier og vekst. Joh.5:30. 1.Joh.1:7 + 2:6 + 27. Det er jo meningen at vi sannheten tro i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, til all åndelig visdom og forstand, slik at vi selv kan dømme hva som er rett for Gud. Ef.4:11-16. Apgj.4:19. Heb.8:10-13. "Den åndelige dømmer alt men selv dømmes han av ingen." 1.Kor.2:15. Ut fra dette får du selv prøve å finne ut om du synes det passer seg å dømme de vantro som er utenfor fordi de tror på Darwins evolusjons-teorier og at vi mennesker har utviklet oss fra primatene. Jeg er uansett av den mening at når vi ikke engang skal dømme de vantro for deres synder, så skal vi vel heller ikke dømme dem for deres yrke og profesjon - tolkninger - innenfor naturvitenskap. Videre får du prøve å finne ut av om det er i Guds Ånds ledelse og visdom og kunnskap at Kent Hovind reiser rundt og holder show og harselerer og dummer ut sine egne tidligere arbeidskolegaer. Deretter får du også tenke noe mer over hvor intellegent og klokt det er at man som en troende (forhenværende vitenskapsmann) reiser rundt og underviser om at alt her i verden er skapt på noen få dager, og at jorden og himmelen pr. idag kun har en alder på ca 6000 år. Kansje også du ved å tenke deg litt mer grundig om vil finne ut at slik lære og oppførsel er idioti. Jeg har i alle fall ut fra mitt ståsted fattet min dom angående slike predikanter og deres bokstav-lære. Du hilses med Moses`tolkning av alder på fjell og hauger. De som etter Kent Hovinds undervisning ble laget på 24 timer den annen dag i skapelses-uken. Moses` ord ang. dette ble nedtegnet ca 2700 år etter syndefallet. 5.Mos.33:15. Håper å høre mer fra deg. Det er alltid spennende og interessant med nidkjære og søkende sjeler.
15-05-11 16:30
Undrende.: Står det noe i Bibelen om å dømme andre mennesker?? Ja, det gjør vel det. Det å sette seg til herre over andre og kalle andre for idioter er vel litt drøyt når man kaller seg selv for en kristen!!! Ikke det at jeg ser at du har gjort det her inne, men ser at du har komentert andre sin status, og i det tilfelle tillatt deg selv og kalle noen en idiot. Snakk om å sette seg selv på en høy hest i stedet for å vise en litt mere ydmyk holdning, og akseptere andre for det de er....
15-05-11 15:08
Robert: Hei! Tre-tiden passer bra.
07-05-11 00:26
Camilla: Så fint =) Er 3-tiden en grei tid?
06-05-11 23:48
Robert: Hei Camilla! Jada! Mandag er i box.
06-05-11 23:12
Camilla: Hei igjen Kunne vi tatt det på mandag? Det hadde passa best, og da kan alle =)
06-05-11 23:11
Camilla: Ja, det høres veldig fint ut =)) For oss passer det best Tirsdag 10 Mai. Men du kan jo bare ringe så avtaler vi nærmere =))
03-05-11 10:42
3  4  5  6  7  8  9  10  11

Forrige      Side 7 / 25      Neste
Shout Box ©

Utropsboksen
 
 
Copyright © 2012
Alt av innhold på denne nettsiden er beskyttet av åndsverkloven og loven om opphavsrett.
All kopiering, helt eller delvis, uten å oppgi opphavsmann eller nettadresse som kilde er ulovlig.

Administrasjon