Norsk side English site

Animasjon

Opplysninger
Fra Mandag til Fredag er jeg stort sett online mellom 16:00 og 21:00. I helgene er det mer sporadisk. Er det noe du lurer på er det bare å legge inn en melding i utropsboksen eller maile meg på kontakt.
Velkommen til en oppbyggelig dialog.

Aktivitet
Det er for øyeblikket 3 andre personer på websiden.
Fre. 12/08-22 Kl. 08:03
   Hovedsiden   Litteratur   Animasjon   Utrop   Kontakt   

Søk i Utropsboksen
        
  

Eldre Utrop
astrid: Bibelens syv-talls-mønster og dens matematikk - (etter Dr. Ivan Panin sine nedtegnelser) - Delte på Fb. Gud velsigne deg.
30-08-11 23:47
Hallo: Trur du må lytte mere på Jesus! Og anbefaler Jørn strand som et forbilde for deg. Amen
19-08-11 13:02
Robert: Til Hallo og Ropet. Arvesynden er nok, enten vi tror det eller ikke, en svært alvorlig realitet for oss alle, og Kristi evangelium og apostlenes lære handler langt langt mer om syndefallet og den nedarvede synd enn de fleste bibel-troende er klar over. Faktisk så er arvesynden den kjerne som alt Guds ord spinner rundt. Guds frelses-mål er nemlig, om det er ærlighet og gudsfrykt nok hos oss, gjennom et samarbeide ved tro å komme den til livs i våre liv, for ved det å vise oss sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ef.2:1-7. Om vi ikke ved troen på Jesus Kristus får øye på arvesynden og deretter ved troskap mot evangeliet tar opp kampen mot den, vil den om og om igjen - ja livet ut - være årsak til utallige dårlige og skamløse gjerninger og roten til innvortes fordervelse og plage for vår sjel, samt fortsette med å splitte og sette oss troende opp imot hverandre. Jak.4:1. Vi vil aldri få oppleve vedvarende og sann fred, enhet, lykke og harmoni. Paulus sier: "La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dens lyster." Rom.6:12. Vi ser her at synden bor i legemet til den troende, og vi formanes til ikke å la den herske og få makt. Arvesyndens mange og kraftige utslag kan du lese om i avisene og se på TV-nyhetene hver eneste dag. Hadde det ikke vært for arvesynden ville ikke satan hatt makt til å herje med menneskeheten slik som han gjør - ved å lede hvert menneske dypere og dypere inn i kjødets lyster og fordervelse og bitter død. Jak.1:12-16. Det ville heller ikke vært så vanskelig å tro på Guds ord akkurat slik som det står skrevet, om det ikke var for den nedarvede synd i kjødet. Ikke ville det vært så vanskelig å gjøre Guds vilje uten tvil og knurr heller. For vanskelig er det jo - enda Gud både virker og gir kraft ved sin gode Hellige Ånd til å gjennomføre det. Fil.2:12-15. Paulus sier at Jesus Kristus kom for syndens skyld, og at han fikk synden fordømt i kjødet, forat lovens krav - (du skal ikke begjære) - skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Rom.8:3-4. Dette er den nye og levende vei. Den går gjennom forhenget, som er Jesu kjød, og som han innvidde for oss. Heb.10:20. Punkt for punkt ble arvesynden fordømt og dødet i Jesu kjød. Han led døden i kjødet og ble levendegjort i ånden. 1.Pet.3:18. Derfor kan vi nå alltid bære Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 2:Kor.4:10-11. Alle med et himmelskt kall er kalt til å gå den samme vei i sin etterfølgelse av Kristus. Da blir det slutt på kjødets herredømme og Kristus blir Herre i stedet. Etter hvert som synden i kjødet går til grunne i oss blir vi mer og mer forløst fra synden, og vi blir glade og lykkelige mennesker. Vi får det svært svært godt idet vi som oppreist med Kristus og vandrende i ham, litt etter litt får del i guddommelig natur. 2.Pet.1:3-4. Da blir det også lettere og og lettere og mer naturlig å leve etter Guds ord og den Hellige Ånds virkninger etter hvert. Alle mennesker som går denne vei får del i Kristi kjærlighet til hverandre og blir ett likesom Faderen og Sønnen er ett. Dette er Kristi legeme på jorden i dag. For ble synden fordømt og dødet i Jesu jordiske legeme, så blir den det også i Kristi legemes jordiske lemmer idag. Kol.3:5-6. Apostelen Peter kaller arvesynden for "kjødets urenhet", og underviser om at den ikke kan avlegges i dåpen. 1.Pet.3:21. Paulus kaller den for begjærligheten. Rom.7:8. Jesus Kristus kaller arvesynden for "sin egen vilje". Den viljen var alt annet enn Faderens vilje og måtte ikke skje. Luk.22:42. Hadde Jesus gjort som han selv ville etter kjødet, da hadde han jo vært ulydig og syndet og kunne ikke blitt oppreist fra de døde! Den som synder skal jo dø. I Hebreerbrevet belyses arvesynden med en så enkel beskrivelse som "å bli fristet", Heb.2:18. I Galaterbrevet kalles den for "kjødets begjæring". Gal.5:16. Arvesynden - vår menneskelige natur - er en av to årsaker til alt ondt her i verden. Den andre årsak er ondskapens åndehær i himmelrummet. Men da vi ikke kan beseire satan og hans mange åndsmakter ved å angripe direkte - (i luften) - for å bli helliggjort og ren og god, så må vi ta fra satan de mange redskaper - (lyster og begjæringer) - han bruker for å få oss til å gjøre det som er mot Guds vilje. Her er det altså at Jesus har gått foran oss - idet han hver dag tok sitt kors opp og fornektet seg selv. Luk.9:23-24. For etter som vi har del i blod og kjød, "fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden - (døden over synden i kjødet) - kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen." Heb.2:14. Jesus Kristus gikk altså inn i den sterkes hus, idet han fikk et legeme som ditt og mitt, og som "Den Sterkere" dødet og beseiret han all synd, alt begjær, altså all ulydighet som er kommet inn på grunn av syndefallet, idet han alltid valgte å gjøre sin Faders vilje i stedet for sin egen menneskelige vilje. Derfor kan vi nå ved tro og etterfølgelse av ham ta opp det daglige kors, få åpenbaret synden som bor i oss, og døde den. Fil.3:7-21. Vi kan ved Jesu seier også avvæbne og plyndre den onde for alle hans redskaper. Matt.12:29. Slik blir vi en del av Kristi legeme og vi bygges opp til en Guds bolig i Ånden. Det er altså meningen at vi skal lære av Jesus Kristus, bli en disippel slik som Paulus, og gjøre akkurat det samme som dem. Jesus Kristus er veien! Likesom "Kjært barn har mange navn", så har også et hatet barn mange navn. Det er med andre ord mange flere beskrivelser, ord, utrykk, symboler, bilder osv. i Bibelen som belyser den iboende arvesynd enn de jeg har nevnt her. Lykke til med å få øye på både dem og særlig den! Du hilses med Joh.6:38 og 7:17.
13-08-11 11:42
Hallo: Det er i Skien.
13-08-11 10:59
Hallo: OK...Trenger mye mye bønn! I morgen skal jeg på teltmøte på stevneplassen med Jørn Strand! Han er flott! =)
13-08-11 10:58
Robert: Hallo ja! Jeg er her.
11-08-11 20:47
Hallo: Så... er du her Robert????
11-08-11 20:13
Ropet: Det finnes ikke ARVESYND!! Det står det ingenting om i Bibelen, gjør det vel???
11-08-11 20:11
Robert: Greit det Gjermund. Da så det bare slik ut fordi du komenterte det jeg svarte på forrige innlegg.
16-07-11 18:56
Gjermund: Nei nei Robert! Jeg er ikke Mister Undrende. Det er en annen.
12-07-11 00:22
2  3  4  5  6  7  8  9  10

Forrige      Side 6 / 25      Neste
Shout Box ©

Utropsboksen
 
 
Copyright © 2012
Alt av innhold på denne nettsiden er beskyttet av åndsverkloven og loven om opphavsrett.
All kopiering, helt eller delvis, uten å oppgi opphavsmann eller nettadresse som kilde er ulovlig.

Administrasjon