Norsk side English site

Animasjon

Opplysninger
Fra Mandag til Fredag er jeg stort sett online mellom 16:00 og 21:00. I helgene er det mer sporadisk. Er det noe du lurer på er det bare å legge inn en melding i utropsboksen eller maile meg på kontakt.
Velkommen til en oppbyggelig dialog.

Aktivitet
Det er for øyeblikket 1 annen person på websiden.
Ons. 27/09-23 Kl. 00:42
   Hovedsiden   Litteratur   Animasjon   Utrop   Kontakt   

Søk i Utropsboksen
        
  

Eldre Utrop
Hallo: Trur du må lytte mere på Jesus! Og anbefaler Jørn strand som et forbilde for deg. Amen
19-08-11 13:02
Robert: Til Hallo og Ropet. Arvesynden er nok, enten vi tror det eller ikke, en svært alvorlig realitet for oss alle, og Kristi evangelium og apostlenes lære handler langt langt mer om syndefallet og den nedarvede synd enn de fleste bibel-troende er klar over. Faktisk så er arvesynden den kjerne som alt Guds ord spinner rundt. Guds frelses-mål er nemlig, om det er ærlighet og gudsfrykt nok hos oss, gjennom et samarbeide ved tro å komme den til livs i våre liv, for ved det å vise oss sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ef.2:1-7. Om vi ikke ved troen på Jesus Kristus får øye på arvesynden og deretter ved troskap mot evangeliet tar opp kampen mot den, vil den om og om igjen - ja livet ut - være årsak til utallige dårlige og skamløse gjerninger og roten til innvortes fordervelse og plage for vår sjel, samt fortsette med å splitte og sette oss troende opp imot hverandre. Jak.4:1. Vi vil aldri få oppleve vedvarende og sann fred, enhet, lykke og harmoni. Paulus sier: "La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dens lyster." Rom.6:12. Vi ser her at synden bor i legemet til den troende, og vi formanes til ikke å la den herske og få makt. Arvesyndens mange og kraftige utslag kan du lese om i avisene og se på TV-nyhetene hver eneste dag. Hadde det ikke vært for arvesynden ville ikke satan hatt makt til å herje med menneskeheten slik som han gjør - ved å lede hvert menneske dypere og dypere inn i kjødets lyster og fordervelse og bitter død. Jak.1:12-16. Det ville heller ikke vært så vanskelig å tro på Guds ord akkurat slik som det står skrevet, om det ikke var for den nedarvede synd i kjødet. Ikke ville det vært så vanskelig å gjøre Guds vilje uten tvil og knurr heller. For vanskelig er det jo - enda Gud både virker og gir kraft ved sin gode Hellige Ånd til å gjennomføre det. Fil.2:12-15. Paulus sier at Jesus Kristus kom for syndens skyld, og at han fikk synden fordømt i kjødet, forat lovens krav - (du skal ikke begjære) - skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Rom.8:3-4. Dette er den nye og levende vei. Den går gjennom forhenget, som er Jesu kjød, og som han innvidde for oss. Heb.10:20. Punkt for punkt ble arvesynden fordømt og dødet i Jesu kjød. Han led døden i kjødet og ble levendegjort i ånden. 1.Pet.3:18. Derfor kan vi nå alltid bære Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 2:Kor.4:10-11. Alle med et himmelskt kall er kalt til å gå den samme vei i sin etterfølgelse av Kristus. Da blir det slutt på kjødets herredømme og Kristus blir Herre i stedet. Etter hvert som synden i kjødet går til grunne i oss blir vi mer og mer forløst fra synden, og vi blir glade og lykkelige mennesker. Vi får det svært svært godt idet vi som oppreist med Kristus og vandrende i ham, litt etter litt får del i guddommelig natur. 2.Pet.1:3-4. Da blir det også lettere og og lettere og mer naturlig å leve etter Guds ord og den Hellige Ånds virkninger etter hvert. Alle mennesker som går denne vei får del i Kristi kjærlighet til hverandre og blir ett likesom Faderen og Sønnen er ett. Dette er Kristi legeme på jorden i dag. For ble synden fordømt og dødet i Jesu jordiske legeme, så blir den det også i Kristi legemes jordiske lemmer idag. Kol.3:5-6. Apostelen Peter kaller arvesynden for "kjødets urenhet", og underviser om at den ikke kan avlegges i dåpen. 1.Pet.3:21. Paulus kaller den for begjærligheten. Rom.7:8. Jesus Kristus kaller arvesynden for "sin egen vilje". Den viljen var alt annet enn Faderens vilje og måtte ikke skje. Luk.22:42. Hadde Jesus gjort som han selv ville etter kjødet, da hadde han jo vært ulydig og syndet og kunne ikke blitt oppreist fra de døde! Den som synder skal jo dø. I Hebreerbrevet belyses arvesynden med en så enkel beskrivelse som "å bli fristet", Heb.2:18. I Galaterbrevet kalles den for "kjødets begjæring". Gal.5:16. Arvesynden - vår menneskelige natur - er en av to årsaker til alt ondt her i verden. Den andre årsak er ondskapens åndehær i himmelrummet. Men da vi ikke kan beseire satan og hans mange åndsmakter ved å angripe direkte - (i luften) - for å bli helliggjort og ren og god, så må vi ta fra satan de mange redskaper - (lyster og begjæringer) - han bruker for å få oss til å gjøre det som er mot Guds vilje. Her er det altså at Jesus har gått foran oss - idet han hver dag tok sitt kors opp og fornektet seg selv. Luk.9:23-24. For etter som vi har del i blod og kjød, "fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden - (døden over synden i kjødet) - kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen." Heb.2:14. Jesus Kristus gikk altså inn i den sterkes hus, idet han fikk et legeme som ditt og mitt, og som "Den Sterkere" dødet og beseiret han all synd, alt begjær, altså all ulydighet som er kommet inn på grunn av syndefallet, idet han alltid valgte å gjøre sin Faders vilje i stedet for sin egen menneskelige vilje. Derfor kan vi nå ved tro og etterfølgelse av ham ta opp det daglige kors, få åpenbaret synden som bor i oss, og døde den. Fil.3:7-21. Vi kan ved Jesu seier også avvæbne og plyndre den onde for alle hans redskaper. Matt.12:29. Slik blir vi en del av Kristi legeme og vi bygges opp til en Guds bolig i Ånden. Det er altså meningen at vi skal lære av Jesus Kristus, bli en disippel slik som Paulus, og gjøre akkurat det samme som dem. Jesus Kristus er veien! Likesom "Kjært barn har mange navn", så har også et hatet barn mange navn. Det er med andre ord mange flere beskrivelser, ord, utrykk, symboler, bilder osv. i Bibelen som belyser den iboende arvesynd enn de jeg har nevnt her. Lykke til med å få øye på både dem og særlig den! Du hilses med Joh.6:38 og 7:17.
13-08-11 11:42
Hallo: Det er i Skien.
13-08-11 10:59
Hallo: OK...Trenger mye mye bønn! I morgen skal jeg på teltmøte på stevneplassen med Jørn Strand! Han er flott! =)
13-08-11 10:58
Robert: Hallo ja! Jeg er her.
11-08-11 20:47
Hallo: Så... er du her Robert????
11-08-11 20:13
Ropet: Det finnes ikke ARVESYND!! Det står det ingenting om i Bibelen, gjør det vel???
11-08-11 20:11
Robert: Greit det Gjermund. Da så det bare slik ut fordi du komenterte det jeg svarte på forrige innlegg.
16-07-11 18:56
Gjermund: Nei nei Robert! Jeg er ikke Mister Undrende. Det er en annen.
12-07-11 00:22
Robert: Hei Gjermund og Guds fred til deg også. Så det er du som er Mister undrende? Ja, natur-vitenskapens folk påstår mange ting som de stadig forandrer på eller tar tilbake, og enkelte ting er bombe-sikkert feil av det de har latt bli stående også. Som f. eks. "Big Bang"-teorien. At tid, rom og masse ble til samtidig. På det punkt lærer jo Guds ord ganske så annerledes. (1.Mos.1:1-2 + 6-8 + 14-18) Se også 2.Pet.3:5 og Heb.11:3. Derfor kan ikke stjerne-kikkerne med alt sitt hodebry annet enn å plages i sine grublerier. De er jo ute av kurs allerede fra begynnelsen av. Men det er ikke når Kent Hovind peker på slike feil, enten det er der ute eller her nede, at han blir en dust. Nei, langt derifra! Det er snarere at han ikke gjør annet enn å vitse, opphøye seg selv og gjøre narr av tidligere kolegaer, slenge ut løsrevne påstander i Guds ord, og å være langt mer interessert i å få det religiøse publikum til å le, enn å komme med Guds åpenbaringer i skapelsesberetningen til lærdom, overbevisning, rettledning og trøst. Han holder rett og slett et show. Slikt minner mer om apestreker og showbiz enn sunn åndelig undervisning. Sannhetens Ånd er ikke til stede i slikt. Ikke styrker det troen heller. Og betaling skal han vel også ha for tullet? Du vet selv han pokker hårdnakket på at verden ble til på seks dager og ikke en time mer, og at jorden pr. idag kun er 6000 år gammel! I en moderne verden med enorm mengde kunnskap og innsikt i nær sakt alle timelige ting, er det et faktum, i alle fall etter min erfaring, at det er ingen som holder troen på Guds ord mer nede hos menneskene enn nettopp slike predikanter som Kent Hovind som sammen med masse annet vrøvl sier at Gud påstår han har skapt verden på ei uke. Man fremstår nemlig med den slags oppførsel og med slike påstander som en komplett idiot, hvilket man også er, dersom man ikke forstår dette bedre, og man senker Guds ord ned til det samme nivå i menneskenes øyne. Nemlig ned til idioti! Verdens mennesker vet jo at det fyren sier er tull! Og dersom det er Gud som påstår det, hvilket han ikke gjør, så er Guds ord bare noe tull det også. Slik er jo menneskenes konklusjon nødt til å bli. Den slags oppførsel og frukt av forkynnelse får du ikke meg til å tale vel om Gjermund. Heller tvert imot. At sann vitenskap skulle motbevise Bibelens budskap vet jeg ikke hvor du har fra? Jeg oppfatter ikke vitenskap som en motsetning til Guds ord, snarere tvert imot. All sann og ærlig vitenskap bekrefter og beviser Guds ords eneveldige troverdighet. For en ekte vitenskaplig sannhet matcher alltid med Guds ord, selv om den proklameres av en ugudelig i uvitenhetens og vantroens ånd. Dersom det ikke var slik kunne ikke Guds ord være sant. Men som tidligere sagt; Barne-tro tåler ikke å prøves. Dersom man etter 20 - 30 år som kristen fortsatt forestiller seg Gud som en magiker hva skapelse angår, forstår jeg godt at troen settes på prøve ved natur-vitenskaplige funn og fakta. Det må nødvendigvis bli slik når man lar seg flaske-opp av omreisende predikanter som nærmest, uten unntak, fullstendig mangler åndelig innsikt i Skriftens utallige hemmeligheter. Slike predikanter som fremstiller Skaperen som en tryllekunstner som drar fugler, løver og elefanter opp av hatten! Videre idiotisk undervisning blir da at Gud former en kropp av søle, blåser på den, og vips ... Se! Der har vi det første mennesket, Adam!!! Det er neimen ikke noe rart at utviklingslæren, som en "mot-sannhet" mot den allmene kristenhet og predikantenes tolkninger, har festet så kolossalt godt grep hos de vantro her i landet og ellers i verden. Slik tullete og hodeløs undervisning avslører ikke annet enn barnslige fantasier til skam for en selv, når man reiser rundt som en lærer i Kristus og attpå til er en godt voksen kar. Det er jo meningen at vi skal vokse i kunnskap og forståelse. Guds ord er spekket med skjulte hemmeligheter. Disse hemmeligheter åpenbares kun for dem som i enfoldighet tar opp sitt kors og fornedrer seg selv og lyder Ham, og som renser seg selv likesom Han er ren. Hos slike blir den HELE skrift "innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning." 2.Tim.3:16-17. Slike mennesker er av en helt annen ånd og kaliber enn de omreisende predikanter som sirkulerer mellom forskjellige religiøse forsamlinger! Det er i alle fall min mening Gjermund. Det er noe helt helt annet. Som hvit i forhold til svart! Et godt eksempel på at skriften er full av skjulte hemmeligheter er f.eks. stykket "Hva utløste vannflommen i Noahs dager". Det er ingen dype åndelige saker der, men stykket er allikevel et godt eksempel i så måte. Det er å finne i boken "Lysglimt fra Bøkenes Bok". Jeg skriver ikke dette for å gi meg selv skussmål, for kun den Gud gir skussmål holder prøve. Man kan godt ha all kunnskap og kjenne alle hemmeligheter og allikevel være intet! 1.Kor.13:2. For i Kristus Jesus gjelder bare en ny skapning, tro virksom ved kjærlighet. Gal.5:6+6:15. Vi gjenfødes jo ikke til å holde på med teorier om alt mulig rart eller tolkning av åndelige læresetninger, men til Jesu Kristi liv og tro. Jeg regner nå dette emnet oss imellom for ferdig debattert. Jeg har jo tidligere også skrevet utfyllende til deg på Facebook ang. denne spesielle predikant og hans Hokkus Pokkus-lære hva skapelse og annet angår. Du hilses med Jer.33:3.
11-07-11 01:33
2  3  4  5  6  7  8  9  10

Forrige      Side 6 / 25      Neste
Shout Box ©

Utropsboksen
 
 
Copyright © 2012
Alt av innhold på denne nettsiden er beskyttet av åndsverkloven og loven om opphavsrett.
All kopiering, helt eller delvis, uten å oppgi opphavsmann eller nettadresse som kilde er ulovlig.

Administrasjon