Norsk side English site

Animasjon

Opplysninger
Fra Mandag til Fredag er jeg stort sett online mellom 16:00 og 21:00. I helgene er det mer sporadisk. Er det noe du lurer på er det bare å legge inn en melding i utropsboksen eller maile meg på kontakt.
Velkommen til en oppbyggelig dialog.

Aktivitet
Det er for øyeblikket 4 andre personer på websiden.
Fre. 12/08-22 Kl. 08:00
   Hovedsiden   Litteratur   Animasjon   Utrop   Kontakt   

Søk i Utropsboksen
        
  

Eldre Utrop
Robert: En velsignet julehøytid og et fremgangsrikt godt nytt år ønskes alle besøkende. Takk for all trivelig kontakt i året som snart er over.
23-12-11 16:48
Robert: Flott Leser! Ta deg god tid. Grunn på det du finner og prøv det mot Ordet. Om du i troen øyner eller ser noe så praktiser det i dine daglige forhold. Slik er troens lydighet. Gjør dette om og om igjen - og kjenn etter om du velsignes fra himmelen når du gjør etter det du i troen ser som Guds vilje i ordet. Tenk så etter om nettopp det er den trange port som få mennesker finner - og om det er åpenbarelse av Kristi hemmelighet; Veien, sannheten og livet. Lykke til! Kommer det opp spørsmål så er det bare å spørre. Gleder meg til å høre mer fra deg. Du hilses med Joh.7:15-18.
01-11-11 23:25
Leser: Ja, det tiltaler meg.
01-11-11 23:16
Robert: Ja, det er sant Leser. Nå er det slik at Gud Fader har sendt og gitt sin Sønn til soning, forløser og lærer for oss mennesker. Sønnen er avglansen av Faderens herlighet og avbilledet av hans væsen. Heb.1:2. Vårt kall er å arve denne herlighet og å få del i det samme væsen og billede. Rom.8:28-29. Da blir vi Guds barn med guddommelig liv og ikke fremmede. Guds liv er da heller ikke lenger noe mystiskt for oss. Til dette er mange blitt kalt opp gjennom tidene, men da de fleste ikke har villet oppgi alt - (altså mer enn bare sitt liv i åpenbare synder) - for å få del i det, er kun få av de mange kalte blitt utvalgt. Men...! Er dette noe som tiltaler deg?
01-11-11 22:54
Leser: En som er kristen og interessert i kristne nettsteder. Trøsten får være at Gud er et, av vesen, noe som vil forenes med mennesket. Derfor vil til syvende og sist Gud ikke være noe mystisk. Forkastelse av synden er en betingelsesløs avståelse og seier over synd, varsko, som hele "hvetekornet" er preget av, vil være den absolutte betingelse for en slik forening.
01-11-11 22:35
Robert: Hei kjære Leser! Det du skriver er helt korrekt. Akkurat slik er det. Bøkenes Bok - Ordet er unikt. Visdommen i ordet er unik. Åndens undervisning er unik. Bevarelsen av det skrevne ord opp gjennom tidene er unik. Profetiene og det himelske kall er unikt og oppfyllelsen er unik. Hvorfor? Jo, opphavet, han som taler og virker er unik. Eneste i sitt slag. Håper derfor du får noe personlig og unikt ut av å lese her. Hvem er du forresten?
01-11-11 21:10
Leser: 7-tallet; Bøkenes Bok. Visdommen er opphavet til alt. Ja gad vite hvem som har en slik harmoni i sitt nedskrevne ord, så budskapet i forhold til innhold blir fullkomment. Regelen er for mange gjentagelser og leseren går lei. Eller man behandler leseren som analfabet. Gud gjorde det nok slik at vi selv skulle grunne på hans tekster. Da kommer Ånden i Ordet frem. Det enkle forblir enkelt, og der bokstaven ikke kan komme til, der ligger Ånden skjult i Ordet.
01-11-11 20:51
Robert: Hei Mads! Man kan ikke kalle denne web-siden for en menighets-samling. Hvordan får du til det? Og selvfølgelig er siden også åpen for kvinner til å spørre så mye de bare vil, og å granske så meget de bare ønsker etter sin egen frie vilje. Har noen av dem en mann som nekter dem det bør de virkelig spørre seg selv hva denne mannen deres driver med. At "kvinnene skal tie i menighets-samling" betyr ikke at de skal "holde kjeft" og ikke delta med det Gud virker i dem, men ganske enkelt at kvinnene ikke skal forstyrre under møtets gang. Altså ikke skravle med hverandre og diskutere det som det blir talt om, eller stille -(rope)- spørsmål om det ene og andre som de ikke helt får med seg under oppbyggelsen. (Kvinnene satt vel, den gang som nå, i bakre del av salen og attpåtil uten høyttaleranlegg.) De får bruke sine menn når de kommer hjem er det Paulus mener. Da kan de spørre om det som de ikke fikk med seg på møtet og få mannen til å gjennta det for dem, undervise osv. Antakelig var endel av kvinnene på apostlenes tid så vitebegjærlige og ivrige at det ble endel forstyrrelser under møtene når de kom sammen til oppbyggelse. Orden og en viss ro må det jo være om den Hellige Ånd skal få virke åpenbarelse av Kristi liv og lære i forsamlingen. At kvinnene ellers kan delta i oppbyggelsen og tjene med sine nådegaver sier seg selv. Kun skal hun tildekke sitt hode for englenes skyld når hun kommer med en tunge, en sang, avlegger sitt vitnesbyrd, taler profetisk eller ber til Gud. Ut fra hvordan du ytrer deg og siterer skriften angående kvinnens stilling i menigheten bør du søke Gud om mer lys over ordet og ikke henge deg så fast i bokstaven. Se også på andre oversettelser enn den du bruker nå. Den gamle fra 1930 og den nyere fra 1988 som er revidert i 2007 er bra. Selvopphøyelse, herskesyke og undertrykking av kvinner hører ikke himlenes rike til. For "... i Herren er hverken kvinnen noe fremfor mannen eller mannen noe fremfor kvinnen..." 1.Kor.11:5-16. Det er for både kvinne og mann kun "èn Herre, èn tro, èn dåp," osv. - for vi er alle brødre og søstre i Kristus. De gifte kvinner har med andre ord ikke hver sin herremann som den øverste autoritet som de skal tro og lyde "blindt" i alle ting, men de har - (på lik linje som oss menn) - en overordnet Herre i himmelen som de skal søke med iver og tjene i all enfoldighet etter Guds ords veiledning og Åndens virkninger. Hvem er du for en da Mads, og hvor i landet befinner du deg?
26-10-11 10:50
Mads: Jeg er fryktelig redd for at noen av kvinnene som skriver her bryter Bibelens hellige ord! 1Kor. 14:34-35 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten.
26-10-11 10:37
Robert: Hei Astrid! Bare trivelig at du publiserer ting herfra på Facebook. I permen på den første kristelige bok jeg leste stod det følgende om innholdet; "Bør kopieres og spres så mye som mulig" sitat slutt. Jeg kan nok ikke gå god for alt som står skrevet i den boken idag, men da de som forvaltet boken hadde en slik visjon og praksis - ja,.. så nådde noe av ordet om Guds frelsesplan også frem til meg.
31-08-11 00:59
1  2  3  4  5  6  7  8  9

Forrige      Side 5 / 25      Neste
Shout Box ©

Utropsboksen
 
 
Copyright © 2012
Alt av innhold på denne nettsiden er beskyttet av åndsverkloven og loven om opphavsrett.
All kopiering, helt eller delvis, uten å oppgi opphavsmann eller nettadresse som kilde er ulovlig.

Administrasjon