Norsk side English site

Animasjon

Opplysninger
Fra Mandag til Fredag er jeg stort sett online mellom 16:00 og 21:00. I helgene er det mer sporadisk. Er det noe du lurer på er det bare å legge inn en melding i utropsboksen eller maile meg på kontakt.
Velkommen til en oppbyggelig dialog.

Aktivitet
Det er for øyeblikket 4 andre personer på websiden.
Fre. 12/08-22 Kl. 07:54
   Hovedsiden   Litteratur   Animasjon   Utrop   Kontakt   

Søk i Utropsboksen
        
  

Eldre Utrop
Prost: Siden sist har jeg lest mer grundig og med ro i sinnet flere av kapitlene. Og min konklusjon var noe forhastet. Men denne "veven" kom til syne mer enn det gjorde til å begynne med. Jeg takker deg for det arbeid og det syn du legger for dagen. Ugresset tok jeg nærmest for gitt som hedninger før. Takk for alle kapitlene om temaet. Det har gitt meg en helt ny og bedre forståelse av lignelsen. Ha det godt. Og håper Gud kan velsigne dine ord til nytte for noen på vei til hvetekorn. Hvilket prestegjeld jeg tilhører. Kanskje siden. Takk for denne gang.
14-01-14 00:46
Robert: Hei Ola! Hvem er så du? Er det Ola Normann?
13-01-14 22:27
Ola: Hei
13-01-14 21:23
Robert: Ja, slik er det. Lignelsen om ugresset i åkeren må nødvendigvis legge seg defust i bakgrunnen når man leser videre i den rekkefølge jeg har valgt for de forskjellige billed-taler. Lignelsen om ugresset må regnes som en introduksjon, som en grunnleggende plattform, en grunnvoll for Kristi evangelium og apostlenes lære - plassert i et grovt fortalt total-scenario. Den kan også sammenlignes med et grovt vevd bilde-teppe. Når man da leser videre og kommer til lignelsen om de fire slags sædejord, så fokuseres det jo helt klart inn i denne grove veven, inn i åkeren og menighetslivet, for det vises jo til fire forskjellige enkeltpersoner for å belyse de mer skjulte og finere tråder eller detaljer i veven. Vi vet jo at de elleve Jesu disipler ble de første såmenn av Kristi evangelium i dette scenario. At de erfarte disse fire forskjellige slags sædejord i sitt arbeide med menneskene for å sette istand en hveteåker og således bære frukt for Gud, er hevet over enhver tvil. Menneskesønnen sa jo at det var nettopp dette de som såmenn kom til å møte. Når det da f.eks. fokuseres på hvordan det kan ha seg at en person utvikler seg til betegnelsen ugress, så blir selvfølgelig det store bildet borte når man fokuserer så nærme på en spesiell ting. Lignelsen om ugresset i åkeren innehar et tidsperspektiv som strekker seg fra evangeliets begynnelse og til enden -Jesu gjenkomst, og omhandler tidlig vår, midt-sommer og høst. Tilsammen et tidsrom på ca 2000 år, og det er helt klart at det kun er et evangelium som gjelder. Nemlig å få frem så god sæd at Menneskesønnen tar det i sin hule hånd og sår det! Det man imidlertid bør stoppe opp ved og spørre seg selv om, etter å ha lest denne lignelse, er om man i det hele tatt har forstått dette Kristi evangelium, og samtidig alvorlig vurdere om man muligens har mottatt et annet evangelium inntil nå. Du får spørre deg selv Prost; Har jeg, der jeg er blitt opplært for himlenes rike, mottatt evangeliet om han som sår sine barn likesom hvetekorn? Har jeg selv blitt sådd og grundig opplært om veien i dette Kristi evangelium? Har jeg i det hele tatt hørt om dette evangelium før? Og er det den gode sæd - rikets barn - hveten - jeg har mottatt Guds ord fra? Eller er de mennesker som har opplært meg faktisk ugressarbeidere - den ondes barn? Det er hva du bør fokusere på! Bruk lignelsen som et kart der du befinner deg og ditt troende hjerte som kompass, og begynn å orientere deg. Etter å ha gjort dette i noen tid bør det ikke være noe problem å lese videre - såfremt man da ikke skal prøve å huske alt man leser oppe i toppetasjen. Guds ord skal brukes - ikke lagres i hodet. Da blir det jo ikke til noe nytte. Nei, det skal inn i hjerte, og vekke et himmelsk kall - samt alvor, ransakelse, prøve på omgivelsene, erkjennelse og lengsel etter det ekte og de ekte. Dernest skal ordet virke som et speil på oss selv så den Hellige Ånd kan undervise og opplyse oss om vårt eget ståsted og fordervede tilstand - så vi bryter med all dårlig omgang og begynner å arbeide på vår frelse etter Kristi lære og den Hellige Ånds undervisning. Dette skal foregå i ti-år etter ti-år sammen med likesinnede brødre og søstre livet ut. Slik oppstår en ekte hveteåker. Lignelsene er jo ikke ment som underholdning, eller som tidsfordriv for religiøst interesserte mennesker en ettermiddag eller to. Det er livsens ord! Ord som vi, ved troens lydighet, skal leve etter og praktisere i det daglige liv så vi kan finne Kristi sanne legeme og der bli forvandlet etter Kristi billede ved den innbyrdes nåde til renselse og oppbyggelse. Om og om igjen vil søkende mennesker finne næring og visdom til frelse i disse lignelser - om man elsker Gud og søker sannheten om alle ting. For det er i stor grad om rikets barn, ugresset og den ondes virksomhet apostlenes brever med alle deres formaninger og forklaringer handler om! Og der går det virkelig i dybden, ja i de aller fineste detaljer! Man skal altså ikke bare gi noen timer av sitt liv til dette ord, men alle sine livs-år. Men først av alt må man se å komme seg bort fra ugresset med alt dets religiøse tull og finne en ekte hveteåker hvor det arbeides med Kristi evangelium i den Hellige Ånds kraft. Prosten har kanskje fått noe å lage preken ut av til neste søndag - nå som han har kommet over skrift med innlevelse, som han kaller det - og attpå til mener seg å forstå litt bedre hvordan de på benke-radene har det? Men den slags virksomhet er totalt fåfengt. Snu heller ordets speil mot deg selv og mot dine medarbeidere og prøv dem om de kjenner til Kristi evangelium. Det er bibelskt - og fly i sannhet for ditt livs skyld, om du ikke blir 100% overbevist om at du er i en hveteåker hvor Kristus er hodet og arbeiderne god sæd, altså rikets barn! Det er nemlig hensikten med arbeidet på denne web. Å lete opp de aller siste mennesker med øre for sannheten i Kristi evangelium og apostlenes lære nå i denne sene kalde og mørke høsttid. Lykke til med å prøve deg selv og dine omgivelser! Forresten, hvilket bispedømme eller prestegjeld holder du til i? Hvem er du og hvor i landet befinner du deg? Ønsker du ikke å svare offentlig her på utrop så er det en mail-funksjon på linken Kontakt. Håper å høre mer fra deg.
08-01-14 17:18
Prost: Hei igjen. Lignelsen om såmannen skriver du med innlevelse i over flere kapitler. Når jeg leser om disse hjerters liv og deres mottagelighet i lange sekvenser så kommer ihvertfall for meg, lærdommen i lignelsen i bakgrunnen. Men jeg kan jo forstå bedre hvordan andre har det.
08-01-14 14:38
Robert: Hei Prost. Ja, det kan nok helt sikkert gjøres mye mer konsentrert og bedre det som forsøkes å få til her. Det tviler jeg ikke på. Men hva budskap er det du mener jeg formidler? Og hva er det jeg skriver som svekker det budskapet? Og til sist; Hva er det som gjør evangeliet så lett å forstå ved Jesu måte å tale på? All opplysende veiledning mottas med stor takk.
04-01-14 14:15
Prost: Håper kommentar tas vel opp i beste mening og at du kan få best mulig profil for søkende personer etter veien, sannheten og livet.
04-01-14 01:52
Prost: Å skrive meget med forklarende mye tekst vil nok svekke budskapet du formidler. Jesus talte således at ikke en gang en dåre skulle fare vill. En mengde forklaringer svekker det enkle budskap. Kjære Robert, jeg tror effekten av dine åpenbaringer vil økes om du reduserer artiklene fra absolutt alt annet enn det som berører temaet. De vil da nok halveres, men det blir rett på sak uten omstøte. Broderlig hilsen
04-01-14 01:34
Robert: Hei John. Tror departementet for landbruk er den instans du bør henvende deg til for å få svar på slikt. Lykke til.
29-10-13 13:55
John W. Knutsen: Når ble hvetekornet først dyrket i Norge?
29-10-13 12:57
1  2  3  4  5  6  7  8  9

Forrige      Side 3 / 25      Neste
Shout Box ©

Utropsboksen
 
 
Copyright © 2012
Alt av innhold på denne nettsiden er beskyttet av åndsverkloven og loven om opphavsrett.
All kopiering, helt eller delvis, uten å oppgi opphavsmann eller nettadresse som kilde er ulovlig.

Administrasjon